Öğrencilerimizin üniversite yaşamlarının önemli bir parçası da, akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerdir. Bu etkinlikler akademik yaşamlarını daha verimli kılmakta, özgüven ve kendilerini ifade etme yetilerini geliştirmekte ve üniversitemizin sosyal yaşamı içinde sorumluluk almalarını sağlamaktadır. Daire başkanlığımız; öğrenci kulüplerinin kurulmasını ve öğrencilerin bu topluluklarda görev alarak bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmelerini ve içinde bulundukları grubun çalışmalarına ve öğrenim gördükleri üniversiteye katkıda bulunmalarını hedeflemektedir.

Üniversitemizde öğrencilerimizin kurduğu kulüplerin çalışmaları ile öğrencilerimiz birbirleriyle kaynaşmakta, kültür, eğlence ve dinlenme ortamlarımızın kalitesi yükselmektedir. Öğrenci topluluklarımız, amaçlarına uygun olarak düzenledikleri, konferans, gezi ve etkinlikler üniversitemizin kültürel yaşamını zenginleştirmektedir.

Öğrencilerimiz belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, üniversitemiz bünyesinde sınıf, bölüm, fakülte ve yerleşkeler bazında örgütlü çalışma imkanına sahiptirler. Bu çalışmalarını, atanan danışman hoca rehberliğinde üniversite içi ve üniversite dışı izinli olarak gerçekleştirebilirler.

Bu kapsamda üniversitemizde 57 öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir. 

Kulüp listemizi görmek için buraya tıklayınız.