Anasayfa  |   İletişim  | EN
Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

FSMVÜ | İdeal Hukuk Kulübü - İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Ziyareti
Haber - Etkinlik Arşivi
İdeal Hukuk Kulübü - İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Ziyareti

Üniversitemiz İdeal Hukuk Kulübü’nün düzenlediği İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) ziyareti öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tahkim merkezinde öğrencilerimizi Müdür Bey ve Ekibi çok içten bir şekilde karşıladılar. Av. Ceren Çakır Hanımefendi Tahkim Merkezi hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Tahkim; taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. İstanbul Tahkim Merkezi, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların kurumsal tahkim yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir olarak çözümlenmesi için yargılama hizmeti sunmaktadır. Tarafların, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca tahkimde çözümleneceği hakkında anlaşmaları yeterlidir. İstanbul Tahkim Merkezi, ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı uzmanlaşmış esnek devlet mahkemelerine göre çok daha az masraflı bir yargılama hizmeti sunmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlar. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası söz konusudur. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, satım, dağıtım, inşaat, finans, şirketler hukuku gibi taraflar arasındaki uyuşmazlığın doğduğu alanda uzmanlaşmış, hakem adı verilen kişi veya kişilerce çözümlenmesini sağlamaktadır. Taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilirler. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, devlet mahkemelerinden daha esnek bir yargılama hizmeti sunmaktadır. Tahkim usulü, taraflarca ve hakemlerce, uyuşmazlığın özelliğine göre, tarafların adil yargılanma hakkı ihlal edilmeden şekillendirilebilir. Böylelikle uyuşmazlığın çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, çok daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşturulması sağlanabilir. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları usuli zaman çizelgesi sayesinde taraflara her aşaması öngörülebilen bir yargılama sunar. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir. Böylelikle tarafların bilinmesini istemediği iş ve ticaret sırlarının gizli kalması sağlanır. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre çok daha az masrafla çözümlenmesini sağlar. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarına göre verilen hakem kararları, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Divanı’nın onayına sunulmaz. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. İstanbul Tahkim Merkezi, herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet vermektedir. Modern tahkim ve arabuluculuk kuralları gözetilerek hazırlanan İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları, 26 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çağdaş ve yenilikçi düzenlemeler barındıran Kurallar, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinin güncel ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Tahkim Kuralları, Seri Tahkim, Acil Durum Hakemi ve ad hoc tahkimlerde hakem atanmasına ilişkin modern düzenlemeler barındırmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi hakem kararları nihai ve bağlayıcı olup, dünyanın her yerinde icra edilme gücüne sahiptir.İstanbul Tahkim Merkezi, Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanları ile Sekretarya’dan oluşmaktadır. Tahkim Divanları, tahkim yargılamasının en etkin şekilde sürdürülebilmesini temin etmektedir. Milletlerarası Tahkim Divanı, çoğunluğu yabancı, dünya çapında üne sahip prestijli hukukçulardan oluşmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi Sekretaryası ise Kurallar’da belirtilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, taraflar, taraf vekilleri, hakemler ve yargılamaya katılan diğer kişilerin yargılama ile ilgili her türlü sorusuna cevap vermeye hazırdır. Uyuşmazlıkların uzman kişilerce en etkin şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içerisinde çözümlenmesi amacıyla milletlerarası standartlarda hizmet sunan İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca davaların, devlet mahkemelerine kıyasla çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla sonuçlandırılması mümkündür.

İstanbul Tahkim Merkezi, Türkiye’nin köprü konumunda olduğu Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasındaki büyüyen ticaret açısından milletlerarası standartlarda alternatifi olmayan bir yargılama hizmeti sunmaktadır. Peki Tahkimin ortaya çıkışı nasıl olmuştur? Genellikle tarafların karşı tarafın ülke mahkemesine güvenmediği için başka yargı yolunu tercih etmek istemiştir. Örnek verecek olursak taraflardan biri Türk diğer taraf ise Alman olsun. Bu durumda Türk olan taraf diyecektir ki benim ülkemde benim mahkemelerimde yargılansın, aynı şekilde alman olan tarafta aynı cümleleri kuracaktır. Kısacası taraflar kendi ülkelerinin mahkemelerinde uyuşmazlığın çözümlenmesini isteyeceklerdir. Böylece Tahkim Kurumu doğmuştur. Genellikle Tahkim hakemleri üç kişiden oluşur bunlardan ikisi tarafların dilediğince seçti hakemlerdir ve bu seçilen hakemler işin uzmanıdır bir nevi bilirkişi de diyebiliriz. Üçüncü kişi ise hukuk bilgisine sahip olan hakemdir. Örnek olarak farklı ülkelere bağlı iki büyük inşaat Şirketi olsun ortaya çıkan bir uyuşmazlıkta taraflar Diledikleri kişiyi seçebileceklerdir fakat seçeceği kişiler işin icabından dolayı inşaat mühendisi olacaktır. Üçüncü kişi ise tarafların ortak iradeleri doğrultusunda tarafsız olan bir hukuki bilgiye sahip kişi olacaktır. Böylece Tahkim yoluyla uyuşmazlığın çözümü başlamış bulunacaktır. Ek olarak, yerel mahkemeler gibi veya diğer ülkelerin mahkemeleri gibi bir adliye binası yoktur. Genellikle Tahkim hakemleri herhangi bir otel odasında tahkimi gerçekleştirebilirler. Bizim Hukukumuza 2001 yılında milletlerarası Tahkim kanunu (MTK) yürürlüğe girmiştir. Böylece Türk hukukunda tahkimin ilk adımları atılmış oldu. Gezimizi gerçekleştirdiğimiz İstanbul Tahkim Merkezi, ülkemizde tahkimin bilinmesi, öğrenilmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarını devam ettirmektedir. Son olarak, Bu alana ilgi duyan 35 yaş altı bireylerin internetten genç İSTAC’a başvurarak tahkime dair bilgilerden ve etkinliklerden haberdar olabilirler.

     Program kulüp üyelerimizin hediye takdimini gerçekleştirmesinin ardından son buldu.

   • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/unnamed2018-12-26-02-17-30pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/unnamed-12018-12-26-02-17-31pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/unnamed-22018-12-26-02-17-31pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/unnamed-32018-12-26-02-17-32pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/unnamed-42018-12-26-02-17-33pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/unnamed-52018-12-26-02-17-33pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi