FSMVÜ | Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Hakkımızda

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;

Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak, gençlerimizi sağlıklı ve aydın bireyler olarak geleceğe taşımayı amaçlamaktadır. Birim hizmet verdiği alanda sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyo- kültürel danışma ve rehberlikleri ile spor gereksinimlerini karşılayan bir uygulama dairesidir.

Hizmetlerimiz
Sağlık Hizmetleri:
Üniversitemiz öğrencileri, idari ve akademik personelin ayakta muayene, sağlık bakım hizmetleri, günlük tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması veya oluşabilecek ani durumlarda ilk ve acil müdahale  gerçekleştirerek, gerektiği takdirde en yakın sağlık kuruluşuna sevk işlemlerini yürütmektedir. Bunun yanında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin beden ve ruh sağlığını koruyucu tedbirleri almak, eğitimleri gerçekleştirmek ve belirlenen standartlar çerçevesinde denetimleri yapmaktır.
Üniversitemiz akademik ve idari personeline ait Sosyal Güvenlik Hizmetleri 5510 sayılı kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin bu hizmetlerden faydalanabilmesi için öğrenci kimlik kartlarının yanında bulunması gerekmektedir. Üniversitemiz tarafından oluşturulan özlük dosyası için, öğrencilerimizin sağlık bilgilerini (kronik hastalık, bulaşıcı hastalık, Kan grubu bilgisi vs. ) kurum hemşiresine bildirmeleri faydalı olacaktır.


Kültür Hizmetleri:
Öğrencilerimiz, idari ve akademik personelimizin talep ve teşvikleri doğrultusunda konser, konferans, panel, tiyatro, kültürel gezi vb. kültür sanat sahalarında, faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak öğrencilerin daha geniş ölçüde kültür, sanat faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlar. Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre kültür sanat çalışmalarını yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, müzik vb. faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, oluşturur.


Sosyal Hizmetler:
Birim öğrencilerin rehberlik, beslenme, burs ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak, yurt, kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermektedir.


Spor Hizmetleri:
Öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak, fiziksel becerilerini geliştirmek, takım halinde çalışabilme alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak ve boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere hizmet üretir.

 

 Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi