FSMVÜ | Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

  • Engelli Öğr. Birimi
    •  
Engelli Öğr. Birimi

Engelli Öğrenci Birimi Üniversitemizde tüm öğrencilerin erişilebilir yaşama dair çalışmalar yürütebileceği bir birim olarak kurulmuştur.

Öğrencilerimiz arasında özel gereksinimi olanların öğrenim hayatlarındaki ihtiyaçlarını tespit etmek; akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili gereksinim duydukları çalışmaları yürütmek ve öğrencilerin üniversite yaşamlarını adil ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki ‘engeller’i belirleyerek bu konuda çalışmalar yapmaktadır.

Amaçlarımız arasında 

  • Çevre şartlarını uygun hale getirmede gayret sarf ederek ulaşılabilirlik sağlamak ve engelsiz kampüs oluşturmak,
  • Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak eğitim sürecini özel gereksinimi olan öğrenciler için uygun hale getirmek,
  • Sosyo-kültürel faaliyetlere erişimde teşvik, destek çalışmalarıyla etkin katılımı sağlamak
  • Engeller konusunda farkındalık oluşturmak vardır.

Öğrencilerimiz özel gereksinim durumlarını gösteren sağlık raporları ile bizzat başvuru yaparak verilen hizmetlerden faydalanabilirler.

Engelli Öğrenci Birimi çalışmalarına özel gereksinimi olan/olmayan her öğrenci ve personel katılabilir, gönüllü olarak destek verebilir. 

Erişilebilir yaşam için engelleri hep birlikte aşalım!

İletişim ve Bilgi için:
Engelli Öğrenci Birimi
Tel          :   0 212 521 81 00 / Dahili 4321
E-posta  :   engellibirimi@fsm.edu.tr
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi