Anasayfa  |   İletişim  | EN
Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

FSMVÜ | Şiir Tahlilleri
Haber - Etkinlik Arşivi
Şiir Tahlilleri

"Gurûba Karşı Son Bahçelerde Hilmi Yavuz'un akşam şiirleri" isimli programımızla Şiir Tahlilleri serisinin üçüncüsünü gerçekleştirildi.

Şair Ercan Yılmaz, Hilmi Yavuz'un 'Akşam Şiirleri' kitabını tanıttığı programda hocasının şiir poetikasını, Türk şiirine getirdiği yenilikleri ile şiir ve yaşamın anlamı hakkındaki görüşlerini aktardı.

Yılmaz, program başında Hilmi Yavuz’un şiirlerinin sürekli bir değişim ve devinim içerisinde olduğunu belirterek, bu şiirlerin orijinal, taslak ve karalama hallerini bizlerle paylaştı. Hocasının şiir poetikası hakkında özetle şunları aktardılar: Hilmi Yavuz’a göre “şiir yapılır” ve Yavuz şiirlerini ‘Doğu ve Batı’, ‘Kültür ve Doğa’, ‘kevn ve fesad, ‘söz ve dil’ gibi ‘ikililikler’ üzerine kurar. Bu ikilikler ayrıştırmayı değil, birlikte temellük etmeyi doğurur. Örneğin “Akşam benim kitabımdır” dizesinde doğaya ait bir öğe ‘akşam’ ile kültüre ait bir öğe ‘kitap’ı birleştirmiştir.

Yavuz’a göre insan eksik yaratılmıştır, onun tamamlamak ise ancak şiirle mümkündür yani metaforla. İnsan elmanın sesini duyamaz, onu ancak ‘dünyalaşmak’ ile gerçekleştirebilir. Ercan Yılmaz hocasının “akşam şiirleri”nde ‘dünyayı dünyalaştırdığını, yani onu güzelleştirdiğini söyler.

Bu şiirlerde dünyayı anlamak ve kuşatmak temaşa, sezgi, hüzün gibi kavramlarla söz konusudur. Burada bahsedilen, Yavuz’un; “Hüzün ki en çok yakışandır bize. Belki de en çok anladığımız” dizeleriyle belirttiği varoluşun duyumsanmasıyla ortaya çıkan ve kişiyi boğmayan bilakis haz veren bir melankolidir.

Şiirlerinde sürekli bir keşif içerisindedir. Onun şiirlerinde yaptığı “dünyayı kalbinin kâğıdına geçirme” işidir. Şiirlerinin söz dağarcığını ne kadar dar tutarsa o kadar derinleşeceğini düşünür.

Hilmi Yavuz, imgelerin ilişkilerini düzene koymuş ve bu şekilde onları rastlantısallıktan kurtararak Türk şiirine bir yenilik getirmiştir. Şiirlerinde anlama dair bir kaygısı yoktur, anlamı öncelemez. Bu yönleriyle Yılmaz, hocasının ne yaptığını bilen bir şair olduğunu, şiiri rastlantıya bırakmadığı belirtir. Onun çok esaslı bir poetikası olduğunu belirterek kendisinden sonra pek çok şairi okumanın yavan kaldığını aktardılar.

Program Ercan Yılmaz'ın soruları yanıtlaması ve hediye takdimi ile nihayete ermiştir.  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/11063541_1700347293584715_2217111496784331295_o2016-03-18-01-50-19pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/12829113_1700347436918034_8194863737664927767_o2016-03-18-01-50-19pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/12841165_1700347180251393_2976194156287475446_o2016-03-18-01-50-19pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/10003664_1700347170251394_1958947964822371614_o2016-03-18-01-50-20pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/11242999_1700346996918078_7677957332541851075_o2016-03-18-01-50-20pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/12841314_1700345250251586_8337783076274466135_o2016-03-18-01-50-20pm.jpg
  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/10603967_1700344636918314_2436672256378262492_o2016-03-18-01-50-20pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi