Anasayfa  |   İletişim  | EN
Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

FSMVÜ | İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu
Haber - Etkinlik Arşivi
İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu

19 Nisan 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Kulübü’nün organize ettiği “İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu”, farklı üniversitelerden öğrencilerin bildiri sunumlarıyla Haliç Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bilim Tarihi Kulübü Başkanı Kübra Taşdemir, bilim tarihi alanında ülkemizde düzenlenen ilk öğrenci sempozyumu olma özelliği taşıyan “İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu”nu merhum bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına yaptıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarında kürsüye çıkan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar, Batı’nın “karanlık çağ” olarak adlandırdığı Orta Çağ’da İslam medeniyetinin altın çağını yaşadığını ancak bugün bile bazı Müslüman entelektüellerin bu dönemi “karanlık çağ” olarak nitelendirmeyi sürdürdüğünü söyledi. Orta Çağ’ın İslâm medeniyetinde Orta Asya’dan Horasan’a, İran’dan Endülüs’e kadar çok geniş bir coğrafyada bilimin zirveye çıktığının altını çizen Prof. Dr. Başar, bu dönemdeki ilerlemenin Fuat Sezgin tarafından tüm dünyaya anlattığını hatırlatarak, bilim tarihi öğrencilerinin Fuat Sezgin Hocanın bıraktığı mirastan faydalanmalarının büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

“Unutulmuş bilim insanlarını gençler gün yüzüne çıkaracak”

Üniversitemiz Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, bilim insanlarının toplumsal yapı içerisinde üstlendikleri rollerin değerlendirilmesi ve geleceğe aktarılması konusunda bilim tarihçilerine büyük iş düştüğünü belirterek, “Tarih boyunca insanların daha iyi, daha adil, daha güvenli yaşamaları için emek sarf eden bilim insanlarımız var. Bazıları, insanların hayatına dokunmak için kendi hayatlarını feda etti. Bilim tarihçeleri de bu insanlara haklarını teslim edip, seslerini günümüze taşımalıdır. İslâm medeniyetinde isimleri unutulmuş bilim insanlarının hayat hikâyelerinin gün yüzüne çıkması, sizin gibi genç bilim tarihçileri sayesine olacaktır.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından açılış konferansını veren Üniversitemiz Bilim Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Atilla Bir, ülkemizde bilim tarihi alanında ilk ürünleri ortaya koyan Salih Zeki Bey’in (1864-1921) hayatını ve çalışmalarını anlattı. Avrupa’da telgraf teknikleri üzerine eğitim alarak Türkiye’de Posta ve Telgraf Nezareti’nde elektrik mühendisi olarak çalışan Salih Zeki Bey’in matematik ve astronomiye olan ilgisinin zamanla çeşitli kurumlarda ders verecek seviyeye geldiğini dile getiren Prof. Dr. Bir, ayrıca bu alanda kitaplar neşrettiğini de söyledi. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarından da bahseden Prof. Dr. Bir, onun bilim tarihi dünyasına en büyük hizmetinin Arap-İslam Bilimleri Tarihi’ni (Geschichte des Arabischen Schrifttums-GAS) yazmak olduğunu belirtti.

Üç oturumda on öğrenci bildiri sundu

Farklı üniversitelerden on öğrenci üç oturumda bildirilerini sundu. Prof. Dr. Mustafa Kaçar yönetimindeki ilk oturumda Üniversitemizden Betül Kızılcık “Diseksiyonun Tarihi Seyri İçerisinde Bir Etkileşim: Andreas Vesalius ve Şemseddîn-î İtâkî”, Havva Nur Biber “Kitabu’l Haşayiş Mukaddimesi’nde Tıbbi Bitkiler ve Droglar” ve İstanbul Üniversitesi’nden Hasan Esenoğlu “İstanbul Kütüphanelerinde Astronomi Eserlerinin Özellik ve Konularının Tespiti Çalışması” başlıklı bildirilerini sundu.

İkinci oturum Bilim Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Peter Starr yönetiminde yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Emine Esranur Koç “Müfessir ve Muhaddis Bir Âlimin Telifi Olarak Matematiğe Giriş: Mukaddime Fî İlmi’l-hisâb”, Üniversitemizden Kübra Türe Yakın “10-16. Yüzyıllarda Telif Edilmiş Coğrafya Eserlerinde Fars Denizi Anlatımlarının Gelişimi”, Rawda El Hajji “Sulaiman Al- Mahri and a Translation and Commentary on Al-‘Umda Al Mahriyye  Fi Dabt Al-‘Ulum Al-Bahriyya”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzay Can Ardal ise “Bilimsel Bir Transfer Noktası Olarak Sicilya: II. Frederick Zamanında İslâm Biliminin Sicilya’daki Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler” başlıklı bildirilerini dinleyicilerle paylaştı.

Prof. Dr. Atilla başkanlığındaki üçüncü oturumda ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Fatma Esmanur Koç’ “Bilgin Muhaddisler”, İstanbul Üniversitesi’nden Cevat Mert Şahin “El- Fihrist, Tabakâtü’l Ümem ve Nüzhetü’l-Ervah’ta Hermesler” ve son olarak Üniversitemizden Mahmout Saqr “Mısır Hiyerogliflerinin Keşfedilmesinde Müslüman Bilim Adamlarının Rolü” adlı sunumlarıyla yer aldı.

“İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu”, Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Atilla Bir ve Dr. Öğr. Üyesi Peter Starr’ın değerlendirmeleriyle sona erdi.

  • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/12019-05-06-10-21-49am.JPG
  Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/22019-05-06-10-21-49am.JPG
  Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/32019-05-06-10-21-50am.JPG
  Bilim Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Atilla Bir
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/42019-05-06-10-21-50am.JPG
  Bilim Tarihi Kulübü Başkanı Kübra Taşdemir
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/52019-05-06-10-21-50am.JPG
  İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/62019-05-06-10-21-50am.JPG
  İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/72019-05-06-10-21-50am.JPG
  İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/82019-05-06-10-21-50am.JPG
  İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/92019-05-06-10-21-50am.JPG
  İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu
 • http://sks.fsm.edu.tr/resimler/upload/102019-05-06-10-21-50am.JPG
  İslam Bilim Tarihi Öğrenci Sempozyumu

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi